Μελιτοεξαγωγείς

Αποτελέσματα 1 - 4 από 4
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 2 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €

ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 4/8 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΙΝΟΧ ΣΕΡΒΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 6 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Με περιστρεφόμενη ανέμη

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΕΛΙΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 10 ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Με περιστρεφόμενη ανέμη